• THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
    Cùng lúc xuất hiện hai đột phá trong ngành pin Mặt Trời: vừa có vật liệu mới, vừa tạo ra điện năng từ "ánh sáng vô hình"

    Ngành công nghệ năng lượng Mặt Trời vừa chứng kiến hai đột phá có tiềm năng thay đổi cách chúng ta lấy điện từ Mặt Trời. Trong hai nghiên cứu khoa học được đăng tải trên Nature Energy và Nature Photonics, các chuyên gia mô tả cách tăng hiệu năng và đồng thời giảm giá thành sản xuất các cell năng lượng Mặt Trời.

    Đột phá đầu tiên liên quan tới việc chuyển đổi ánh sáng năng lượ...  Nhiều hơn
Trở lại đầu trang
English Viet Nam