• CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH
    Chính sách giá mới cho điện mặt trời áp mái: Có còn hấp dẫn?

    Với giá điện mặt trời áp mái 8,38 Uscent/kWh (khoảng 1.943 đồng), giảm hơn so với mức giá cũ (9,35 Uscent), Quyết định 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 04 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành liệu có thúc đẩy điện mặt trời áp mái tiếp tục phát triển?

    Giá điện mặt trời áp mái theo Quyết định 13/QĐ-TTg vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư
    Giá điện mặt trời áp mái vẫn được ưu đãi

    Tính đến tháng 3/2020, cả nước đã có hơn 24.300 công trình đ...  Nhiều hơn
Trở lại đầu trang
English Viet Nam